wat u van ons mag verwachten

Wat mag u van ons verwachten?

Acteon Thuiszorg wil de zorg voor haar cliënten graag goed en efficiënt inzetten. Daarom werken wij op regionale basis met lokale mensen waarbij continuïteit een belangrijk uitgangspunt is. Om elkaar ook te leren kennen houden wij altijd een  intakegesprek met al onze cliënten. Hierbij kan men aangeven wat de wensen zijn en waar we als zorgorganisatie dus rekening mee dienen te houden. Heeft u COPD of heeft u 2 katten en een hond en wandelt u dus nog iedere dag. Het kan nogal een verschil maken. Zowel voor u als voor de medewerker(ster). Wij streven altijd naar de volgende duidelijke uitgangspunten:

 • Altijd een intake om uw wensen door te spreken
 • Een vaste hulp waar u op kunt vertrouwen
 • Uw hulp komt altijd uit uw regio
 • Een vast aanspreekpunt bij Acteon (zorg coördinator)
 • Ondersteuning en informatievoorziening vanuit Acteon
 • Vervanging van uw hulp bij vakanties en ziekte in overleg met u
 • Wij willen zo min mogelijk met wachtlijsten werken maar lokaal kan de situatie verschillen door de arbeidsmarktkrapte. U mag altijd contact met ons opnemen voor de actuele situatie in uw regio.
 • Acteon Thuiszorg is ISO 9001 gecertificeerd
 • Privacy van uw gegevens conform AVG

Huishoudelijke hulp met indicatie van uw gemeente (WMO)

Als mensen ouder worden of door andere oorzaken (ziekte, ongeval) niet meer alles zelf kunnen doen is ondersteuning in het huishouden vaak een logische stap. Hierdoor zijn veel mensen in staat om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Via uw gemeente kan deze zorg/ondersteuning worden aangevraagd in het kader van de wet WMO. Hierbij bepaalt uw gemeente wie er recht heeft op ondersteuning. Door het stellen van een indicatie of een lichte toets weet u of u hier aanspraak op kunt maken. Acteon Thuiszorg is als leverancier van deze huishoudelijke hulp geselecteerd door diverse gemeentes in Gelderland en Brabant. U hoeft zelf enkel de zorgaanbieder te kiezen en de hele organisatie verloopt dan verder via Acteon Thuiszorg en uw gemeente. Uw gemeente heeft met Acteon Thuiszorg afspraken gemaakt over hoe de ondersteuning wordt ingezet en wat uw eventuele eigen bijdrage zal zijn. Deze eigen bijdrage wordt altijd door uw gemeenteraad vastgesteld en meestal uitgevoerd via het CAK.

Via indicatie WMO
Via aanvullende regeling

Huishoudelijke hulp via aanvullende regeling (HHT)

In diverse gemeentes is er naast de wettelijke ondersteuning via de WMO de mogelijkheid om extra ondersteuning in te kopen. Vaak is dit tegen een sterk gereduceerd tarief door de regeling Huishoudelijke toeslag (HHT). Deze ondersteuning wordt (bij voorkeur) door uw eigen vaste hulp verzorgd en kan allerlei taken inhouden. Vaak zijn het zaken welke voorheen wel in het standaard pakket van de WMO zat maar daar nu niet meer toe behoren. U kunt hierbij denken aan: Strijkwerkzaamheden, boodschappen doen of de ramen buiten zemen. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u deze extra ondersteuning in wilt zetten. Uw zorg coördinator kan u voor uw eigen gemeente meer informatie hierover geven.

Huishoudelijke hulp op particuliere basis

Uiteraard kan Acteon Thuiszorg u ook voorzien in extra ondersteuning in het huishouden zonder dat hier wettelijke regelingen voor zijn. Wel is het van belang om dan goed met elkaar te overleggen wat er nodig is en wat er fiscaal mogelijk is. Soms kan er gebruik gemaakt worden van BTW vrijgestelde producten maar soms is dit niet mogelijk. Om hier een duidelijk antwoord te krijgen kunt u contact op nemen met uw vraag met uw zorg coördinator. Samen bespreken we dan de mogelijkheden.

Particuliere basis
overige diensten

Overige diensten

Als men graag thuis wil blijven wonen maar de gezondheid of de energie ontbreken dan kan het prettig zijn om via Acteon Thuiszorg extra ondersteuning te organiseren. Deze ondersteuning is soms BTW vrij en dient altijd vooraf te worden beoordeeld op de fiscale situatie. De onderstaande diensten kunnen geleverd worden afhankelijk van de gemeente waar u in woont. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw zorg coördinator over extra ondersteuning met of zonder signalering naar familie/mantelzorgers voor kwetsbare groepen en:

 • Tuinonderhoud
 • Uitlaatservice
 • Gezelschapsdiensten
 • Organisatie van uw huishouden
 • Maaltijdservice
 • Extra ondersteuning met of zonder signalering naar familie/mantelzorgers voor kwetsbare groepen
 • Klussendienst