OVER ONS

 

logo Acteon alleen blokjes  Missie

Vanuit een regionaal gestuurde slagvaardige organisatie dienstverlening bieden in de thuiszorg  aan voornamelijk kwetsbare groepen in de samenleving. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) levert Acteon Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning aan deze groepen. Door de combinatie van moderne aansturing en inrichting van de (regionale) organisatie willen we de organisatie kosten laag houden. Hierdoor is er ruimte en aandacht om de dienstverlening goed in te richten voor cliënten en medewerkers. Door alle betrokkenen te laten participeren in het zelfstandig thuis blijven wonen van de kwetsbare groepen creëren we het nemen van verantwoordelijkheid bij alle betrokken partijen. Familie, mantelzorgers, cliënten, gemeente en dienstverlener zorgen samen voor de juiste ondersteuning.

logo Acteon alleen blokjes  Visie

Thuiszorg vervult een steeds belangrijkere rol binnen de zorg. In een tijd van bezuinigingen en vergrijzing stelt dit steeds hogere eisen aan de inventiviteit van de dienstverlener. Door het nemen van verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, is het vinden van oplossingen voor de individuele cliënt en het leveren van het benodigde maatwerk mogelijk. Dankzij het slim en effectief inrichten van de totale organisatie met veel oog voor efficiënte werkmethodes zijn we klaar voor de toekomst.

 

ONS TEAM

 

Acteon Thuiszorg B.V.

Van links naar rechts: Ellen Bos (directie assistente), Ted Kivits (financieel directeur) en Hein Wiekart (algemeen directeur)

Acteon Thuiszorg B.V.

Van links naar rechts: Natal (zorgcoördinator) Janneke (zorgcoördinator) Kira (recruiter) Imke (zorgcoördinator) Andrea (planner) Inge (planner) Erwin (zorgcoördinator)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteon Thuiszorg B.V.

Van links naar rechts: Esmee (ondersteuner) Maire (administrateur) Ingrid (medewerker cliëntadministratie) Remco (hoofd administratie)

 

Geen berichten gevonden